لیست اخبار صفحه :3
مصاحبه روزنامه جام جم با مهندس اوحدی پیرامون فناوری‌های نوین اسپریت پورتال

مصاحبه روزنامه جام جم با مهندس اوحدی پیرامون فناوری‌های نوین اسپریت پورتال

پیروِ توسعه محصول دانش بنیان شرکت نیافام با نامِ "اسپریت پورتال"، روزنامه وزینِ جام جم در شمارۀ 5419 خود، مطلبی را باعنوانِ "هوش مصنوعی در خدمت اراده ایرانی" مورخِ 10 تیر 98 منتشر نموده‌است. این مطلب، مصاحبه‌ای مفصّل با آقای مهندس انوش اوحدی –مدیر فنّی ارشد شرکت دانش بنیان نیافام- است که در صفحۀ "دانش" روزنامۀ جام جم به نگارش درآمده و جناب آقای اوحدی، کاربردهای هوش مصنوعی در نرم‌افزار اسپریت پورتال را برای مخاطبین تشریح نموده‌اند.

شرکت نیافام با افتخار دانش بنیان شد

شرکت نیافام با افتخار دانش بنیان شد

شرکت نیافام در برنامه جامع توسعه سازمانیِ خود مسیر روشنی را ترسیم نموده‌است که قرار گرفتن در زمرۀ شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از گام‌های ابتدایی و امیدبخش این برنامه می‌باشد.