ارتقای مدیریت افزونه: اضافه شدن قابلیت ویرایش رکوردهای موجود در جدول، در بخش واردسازی از فایل اکسل

 بروزرسانی بخش وارد سازی از اکسل مدیریت افزونه در پورتال سازمانی نیافام

21.mp3 ارتقای مدیریت افزونه: اضافه شدن قابلیت ویرایش رکوردهای موجود در جدول، در بخش واردسازی از فایل اکسل

در بروزرسانی جدید، بخش واردسازی اطلاعات توسط فایل اکسل در مدیریت افزونه ارتقاء یافته است. در این ارتقا قابلیت بروزرسانی اطلاعاتی که قبلا در جدول، وارد شده اند، با انتخاب یکی از فیلدها به عنوان کلید ، امکانپذیر شده است .

به عنوان مثال فرض کنید شما جدولی را در مدیریت افزونه طراحی نموده‌اید که اطلاعات شعب خود را به صورت دوره‌ای، از فایل اکسل وارد آن میکنید. در هر بار بروزرسانی اطلاعات جدول توسط واردسازی اکسل، امکان دارد تعدادی شعبه جدید به فایل اکسل، اضافه شده باشد و اطلاعات یک‌سری از شعب مثل آدرس و یا شماره تلفن آنها تغییر کرده باشند .

برای این منظور، در زمان واردسازی، کافیست یکی از فیلدها را که در رکوردها منحصربفرد می‌باشد، مثل نام شعبه را به عنوان کلید انتخاب نمایید، که به موجب آن در فرایند واردسازی، ابتدا مقدار فیلد عنوان هر شعبه، در جدول، جستجو میشود. در‌صورتی که شعبه ای با آن نام یافت شد ، اطلاعات شعبه فوق از فایل اکسل بروزرسانی می شود و در غیر این صورت، شعبه جدید به جدول شعب، اضافه خواهد شد .

احسان احمدی
تهیه کننده:

احسان احمدی