1 مورد یافت شد

ارتقای مدیریت افزونه: اضافه شدن قابلیت ویرایش رکوردهای موجود در جدول، در بخش واردسازی از فایل اکسل

http://niafam.com/امکانات-جدید-اسپریت-پورتال/ارتقای-مدیریت-افزونه:-اضافه-شدن-قابلیت-ویرایش-رکوردهای-موجود-در-جدول،-در-بخش-واردسازی-از-فایل-اکسل

بروزرسانی جدید، بخش وارِدسازیِ اطلاعات توسط فایل اکسل در مدیریت افزونه ارتقاء یافته است. در این ارتقا قابلیت بروزرسانی اطلاعاتی که قبلا در جدول، وارد شده اند، با انتخاب یکی از فیلدها به عنوان کلید ، امکانپذیر شده است . به عنوان مثال فرض کنید شما جدولی را...