1 مورد یافت شد

خبر خوان فارسی : اضافه شدن قابلیت اتصال به سرویس تبدیل متن به گفتار نیافام جهت خواندن اخبار

http://niafam.com/امکانات-جدید-اسپریت-پورتال/خبر-خوان-فارسی-:-اضافه-شدن-قابلیت-اتصال-به-سرویس-تبدیل-متن-به-گفتار-نیافام-جهت-خواندن-اخبار

خبر خوان فارسی : اضافه شدن قابلیت اتصال به سرویس تبدیل متن به گفتار نیافام جهت خواندن اخبار خبر خوان فارسی : اضافه شدن قابلیت اتصال به سرویس تبدیل متن به گفتار نیافام جهت خواندن اخبار 99/04/16- 13:21 - تعداد بازدید: -کد خبر : 15 ...