1 مورد یافت شد

مصاحبه خبرگزاری آنا با مهندس انوش اوحدی پیرامون محصول جدید شرکت دانش بنیان نیافام / سنسور تشخیص ماسک تنفس کووید-19

http://niafam.com/اخبار/مصاحبه-خبرگزاری-آنا-با-مهندس-انوش-اوحدی-پیرامون-محصول-جدید-شرکت-دانش-بنیان-نیافام-⁄-سنسور-تشخیص-ماسک-تنفس-کووید–19

خبرگزاری_آنامحصول_جدیدتشخیص_دهنده_ماسک_صورتهوش_مصنوعیanoush_ohadiکروناکووید-19 تهیه کننده: هانا حیدری تصاویر لیست اخبار ارسال به دوستان متن درون تصویر امنیتی را وارد...