1 مورد یافت شد

قابلیت جدید استریم ویدئو در پورتال سازمانی نیافام با پیاده سازی پلتفورم ویدئوی ابرآروان

http://niafam.com/امکانات-جدید-اسپریت-پورتال/قابلیت-جدید-استریم-ویدئو-در-پورتال-سازمانی-نیافام-با-پیاده-سازی-پلتفورم-ویدئوی-ابرآروان

ویدئو استریمینگ (Video Streaming) را با پیاده‌سازی یکی از قدرتمندترین پلتفورم های بومی، در اختیار مشتریان خود قرار دهد. بخشی از مزایای پلتفورم فوق به ترتیب ذیل، مورد اشاره قرار می‌گیرد: پخش بهترینْ کیفیت، با هر سرعتِ اینترنت: محتوای خام ویدیو...