2 مورد یافت شد

ابداع سنسور هوشمند تشخیص ماسک تنفسی در ایران

http://niafam.com/اخبار/ابداع-سنسور-هوشمند-تشخیص-ماسک-تنفسی-در-ایران

کروناشرکت_دانش_بنیان_نیافامکووید-19 تهیه کننده: کاظم کوکرم تصاویر لیست اخبار ارسال به دوستان متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید: * ...

مصاحبه خبرگزاری آنا با مهندس انوش اوحدی پیرامون محصول جدید شرکت دانش بنیان نیافام / سنسور تشخیص ماسک تنفس کووید-19

http://niafam.com/اخبار/مصاحبه-خبرگزاری-آنا-با-مهندس-انوش-اوحدی-پیرامون-محصول-جدید-شرکت-دانش-بنیان-نیافام-⁄-سنسور-تشخیص-ماسک-تنفس-کووید–19

کرونا مصاحبه خبرگزاری آنا با مهندس انوش اوحدی پیرامون محصول جدید شرکت دانش بنیان نیافام / سنسور تشخیص ماسک تنفس کووید-19 99/06/16- 00:03 - تعداد بازدید: شرکت دانش‌بنیان نیافام موفق به طراحی و توسعه گجتی...