2 مورد یافت شد

ارتقای فرم ساز: اضافه شدن قابلیت ضبط و ارسال صوت و کمک به افراد کم توان

http://niafam.com/امکانات-جدید-اسپریت-پورتال/ارتقای-فرم-ساز:-اضافه-شدن-قابلیت-ضبط-و-ارسال-صوت-و-کمک-به-افراد-کم-توان

wcag تهیه کننده: احسان احمدی لیست اخبار ارسال به دوستان متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید: * ...

خبر خوان فارسی : اضافه شدن قابلیت اتصال به سرویس تبدیل متن به گفتار نیافام جهت خواندن اخبار

http://niafam.com/امکانات-جدید-اسپریت-پورتال/خبر-خوان-فارسی-:-اضافه-شدن-قابلیت-اتصال-به-سرویس-تبدیل-متن-به-گفتار-نیافام-جهت-خواندن-اخبار

wcag تهیه کننده: احسان احمدی لیست اخبار ارسال به دوستان متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید: * ...