تولید اولین سنسور تشخیص دهنده ماسک توسط شرکت دانش بنیان نیافام

19.mp3 تولید اولین سنسور تشخیص دهنده ماسک توسط شرکت دانش بنیان نیافام

فناوری هوش مصنوعی و دانش‌های زیرمجموعۀ آن، بطور روزافزون، به یک راهکار برتر و پیشرو در پاسخ به نیازهای نوپدید جوامع بشری تبدیل شده است. مجموعۀ نیافام نیز از غافلۀ فناوران جهانی عقب نمانده و با تولید محصولی جدید، گامی مؤثر در جهت رسالت اجتماعی خود برداشته است.
اپیدمی بیماری کرونا (covid-19) استفاده از ماسک در مکان‌های سربسته را به یک الزام تبدیل کرده‌است بنابراین نیاز به یک "سیستم تشخیصْ‌دهنده ماسک تنفسی" در سامانه‌های کنترل تردد احساس می شود.
شرکت نیافام محصولی را تولید کرده است که قابلیت اتصال به انواع دستگاه ها و سامانه‌های کنترل تردد را دارد. این محصول، با دریافت تصویر شخصی که درخواست ورود دارد، چهره ایشان را بواسطۀ هوش مصنوعی (دیپ لرنینگ) ارزیابی نموده، استفادۀ شخص از ماسک تنفسی را تشخیص می دهد و نتیجۀ این بررسی را به دستگاه کنترل تردد، منتقل می کند.
ما همچنان به نوآوری ادامه می دهیم!

 

احسان احمدی
تهیه کننده:

احسان احمدی

تصاویر