هوش مصنوعی

هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)

کاربرد هوش مصنوعی در تولید محتوا، خطایابی و راهنمایی محتواگذاران و قابلیت های مهیج دیگر، دستاورد شگفت انگیزی است که بواسطه فرایند تحقیق و توسعه کارشناسان شرکت نیافام، نرم افزار پورتال سازمانی هوشمند را به عنصر هوشمندی مجهر نموده است.

استفاده نوآورانه از قابلیت های Artificial Intelligence یا هوش مصنوعی در توسعه نرم افزار پورتال سازمانی، خصیصه هوشمند بودن را به عنوان اولین نرم افزار مدیریت محتوای پورتال های سازمانی در ایران به آن افزوده است. کاربرد هوش مصنوعی در تولید محتوا، خطایابی و راهنمایی محتواگذاران و قابلیت های مهیج دیگر، دستاورد شگفت انگیزی است که بواسطه فرایند تحقیق و توسعه کارشناسان شرکت نیافام، نرم افزار پورتال سازمانی هوشمند را به عنصر هوشمندی (Being Intelligent) مجهر نموده است. 


ویدئوی بخشی از کاربردهای هوش مصنوعی در پورتال سازمانی ینافام :

تبدیل متن فارسی درون تصاویر به تکست :


تشخیص حس عاطفی نظرات بازدید کنندگان نسبت به اخبار توسط هوش مصنوعی و اعطاء رتبه مثبت و منفی به اخبار بر این اساس


قابلیت تشخیص چهره و هویت شخصیت های حاضر در تصاویر اخبار جهت غنی‌سازی محتوای تولیدشده و تگ شدن نام شخصیت ها بر روی تصاویر در سایت


استفاده از هوش مصنوعی اسپریت پورتال جهت انتخاب تولید خلاصۀ مطلب، انتخاب مناسب ترین کلیدواژه‌های و پیشنهاد مطالب مرتبط به مطلب تولیدشده


خبر خوان (تولید فایل صوتی از مطالب به صورت خودکار با کمک هوش مصنوعی)