سیستم مدیریت یادگیری، به عنوان یکی از آخرین محصولات شرکت نیافام، آمادۀ خدمت‌رسانی به مشتریان ارجمند این حوزه است.

 سیستم مدیریت یادگیری نیافام

سیستم مدیریت یادگیری نیافام یک ابزار کارآمد، ساده و توانمند است که با هدف مدیریت فرایند ثبت نام، تنظیم دوره‌های آموزشی، ساخت و برگزاری آزمون‌های آنلاین از طریق فرایندهای تعریف شدۀ الکترونیکی طراحی و توسعه یافته‌است.

16.mp3 سیستم مدیریت یادگیری، به عنوان یکی از آخرین محصولات شرکت نیافام، آمادۀ خدمت‌رسانی به مشتریان ارجمند این حوزه است.

ارائۀ آموزش‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی آنلاین به یکی از وظایف مهم و اولویت‌دار در سازمان‌های پیشرو تبدیل شده‌است تا جایی که دپارتمان‌های مستقلی نیز برای کنترل بهتر فرایندهای آموزشی تشکیل می‌شود. علاوه بر این، بسیاری از سازمان‌ها و مؤسساتی که ماهیت آموزشی دارند، آموزش آنلاین را به عنوان یک سرویس، با دریافت هزینه یا بصورت رایگان به مخاطبین و مشتریان خود ارائه می‌کنند و نیاز به سامانه‌ای برای پاسخگویی به نیازهایشان در این امر، بدیهی می‌باشد.

اتوماسیون فرایندهای برنامه‌ریزی دوره آموزشی، ثبت نام دانشجویان، برگزاری آزمون‌ و ارائۀ مدارک پایان دورۀ آموزشی، از آن‌جهت که بسیاری از هزینه‌های فرایندهای مذکور را کاهش می‌دهد و از هدر دادن منابع مختلف (همانند زمان، نیروی انسانی، انرژی و ...) جلوگیری می‌کند، به اولویت برتر سازمان‌های بزرگ تبدیل شده‌است. رعایت خط مشی‌های پایداری در زمینۀ محیط زیست و جلوگیری از شیوع بیماری‌های مسری همانند بیماری مهلک کرونا، مهر تأییدی بر سرمایه‌گذاری سازمان در بهره‌برداری از راهکارهای فناوری اطلاعات در زمینۀ سیستم مدیریت یادگیری آنلاین است.

نیاز به چنین سامانه‌ای توسط مدیریت شرکت نیافام مورد رصد قرار گرفت و پس از بررسی زیر سیستم‌ها و فرایندهای مورد نیاز آن، سیستم مدیریت یادگیری یا LMS توسط واحد توسعه شرکت نیافام تولید و قابل ارائه شد.

سیستم مدیریت یادگیری نیافام یک ابزار کارآمد، ساده و توانمند است که با هدف مدیریت فرایند ثبت نام، تنظیم دوره‌های آموزشی، ساخت و برگزاری آزمون‌های آنلاین از طریق فرایندهای تعریف شدۀ الکترونیکی، طراحی و توسعه یافته‌است.

به دلیل استفاده از عناصر رابط کاربری نرم‌افزار پورتال سازمانی اسپریت پورتال، این سیستم قابلیت انسجام کامل با نرم‌افزار اسپریت پورتال را دارد و همانند یکی از ابزارهای یک پورتال سازمانی ماژولار، عمل می‌کند. در ابتدای راه توسعه، سیستم مدیریت یادگیری، تمام فرایندهای برنامه‌ریزی و ارائۀ دوره آموزشی، ساخت فصل‌های مختلف یک دوره، ایجاد فروشگاه دوره‌های آموزشی، معرفی اساتید، ثبت نام و گروه‌بندی دانشجویان، ساخت و برنامه‌ریزی آزمون‌های آنلاین، تحلیل نتایج آزمون و ارائۀ مدرک پایان‌دوره را در خود گنجانده‌است و برنامه‌‌های نیافام برای این سیستم، نویدبخش یک سیستم جامع و بزرگتر برای مشتریان گرامی این شرکت می‌باشد.

 نیافام درصدد است با توسعه و رشد سیستم LMS، تمامی فرایندهای سازمان‌ها را در زمینۀ برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های آنلاین پوشش دهد.

احسان احمدی
تهیه کننده:

احسان احمدی

تصاویر