ارتقای طراحی قالب و مدیریت صفحات : اضافه شدن دو نوع صفحه نمایش و ویرایش پروفایل و همچنین پوسته مخصوص پروفایل

13.mp3 ارتقای طراحی قالب و مدیریت صفحات : اضافه شدن دو نوع صفحه نمایش و ویرایش پروفایل و همچنین پوسته مخصوص پروفایل

پوسته مخصوص پروفایل که در بخش سایر تنظیمات سایت، اضافه شده است به طراح ، امکان اضافه نمودن پوسته میانی بین قالب سایت و محتوای سایت را میدهد. برای این منظور باید در مدیریت صفحات ، در تنظیمات صفحات مورد نظر، آیتم نمایش داشبورد کاربر در قالب صفحه را فعال نمایید. همچنین برای نمایش مشخصات کاربر در سایت و امکان تغییر مشخصات از جمله، تغییر رمز، و ... ، دو صفحه نمایش و ویرایش پروفایل به انواع صفحه، اضافه شده‌اند .

احسان احمدی
تهیه کننده:

احسان احمدی