سامانه جدید تشخیص چهره خودکار و تگ گذاری کلیه تصاویر پیشین اخبار متنی و تصویری

9.mp3 سامانه جدید تشخیص چهره خودکار و تگ گذاری کلیه تصاویر پیشین اخبار متنی و تصویری

در صورتی‏که حجم زیادی تصویر در پورتال خود دارید که عملیات تشخیص چهره برای آنها انجام نشده است، این سامانه جدید تشخیص چهره، بهترین گزینه برای تگْ‌گذاری تصاویر شماست.

سامانه فوق، تصاویر را به ترتیب، باز نموده، عملیات تشخیص چهره را انجام میدهد و پس از کمی مکث، تگ‌های تصویر را ذخیره نموده، و تصویر بعدی را باز می‌کند. اپراتور نیز در آن چند‌ثانیه مکث سیستم، امکان مشاهده عملیات را دارد و در صورتی که خطایی در عملیات تشخیص چهره، روی داده بود، امکان توقف موقت سیستم و تصحیح خطای تشخیصْ را دارد.

احسان احمدی
تهیه کننده:

احسان احمدی