ماژول انجمن به پکیج نرم‌افزار اسپریت پورتال افزوده شد

 دانلود کتاب راهنمای استفاده از فروم در اسپریت پورتال

ماژول انجمن در ارزیابی‌های دوره‌ای از وبسایت دستگاه‌های اجرایی کشور (جشنواره شهید رجایی) یکی از معیارهای ارتقای رتبه است چراکه ابزاری برای درگیر کردن کاربران وبسایتها در تولید محتوا می‌باشد.

47.mp3 ماژول انجمن به پکیج نرم‌افزار اسپریت پورتال افزوده شد

از آنجائیکه قریب به اتفاق مشتریان شرکت نیافام سازمانهای بزرگ دولتی هستند و این شرکت بر خود واجب می‌داند که از تمام منابع خود در جهت تأمین نیازهای مشتریان ارجمندش بهره‌برداری کند، توسعۀ ماژولهای جدید در نرم افزار اسپریت پورتال در دستور کار توسعه سیستم پورتال قرار گرفته‌است و در این راستا ماژول انجمن (فروم)، با تبعیت از این رویکرد توسعه یافته‌است.

ماژول انجمن در ارزیابی‌های دوره‌ای از وبسایت دستگاه‌های اجرایی کشور (جشنواره شهید رجایی)، یکی از معیارهای ارتقای رتبه است چراکه ابزاری برای درگیر کردن کاربران وبسایتها در تولید محتوا می‌باشد بنابراین در صورتی که بطور هوشمندانه توسط مدیران پورتال، مورد استفاده واقع شود می‌تواند نقش عمده‌ای در جلب رضایت مخاطبین و ارتقای S E O داشته‌ باشد. شرکت نیافام مشتاقانه پذیرای بازخوردها و پیشنهادات مشتریان گرامی این شرکت در جهت بهینه‌سازی و ارتقای سطح کیفیت این ماژول است.

همچنان توسعه خواهیم داد و توسعه خواهیم یافت.

احسان احمدی
تهیه کننده:

احسان احمدی