سامانه پشتیبانی آنلاین (Ticketing)

سامانه پشتیبانی آنلاین (Ticketing)

سازمان ها و کسب‌و‌کارها جهت دریافت درخواست‌ها از ارباب رجوع و ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریان خود نیاز به یک سیستم ثبت درخواست (Ticket) دارند که سامانه تیکتینگ، پاسخگوی این نیاز می‌باشد. سیستم تیکتینگ با مطالعه موشکافانه و تجربه سیستم‌های مشابه و استخراج نقاط قوت و ضعف آنها طراحی شده‌است به گونه‌ای که قابلیت‌های برجسته تمامی سیستم‌های مشابه را دارا می‌باشد.

Falcon (شاهین) پرنده‌ای است که همواره از چالش‌ها استقبال می‌کند و با موفقیت و سربلندی آنها را پشت سر می‌گذارد. هوش، بصیرت، قدرت حمایت و پشتیبانی سه خصوصیتی است که در فرهنگ ملل مختلف دنیا، شاهین را با آنها می‌شناسند. به همین دلیل، شرکت نیافام، شاهین را بعنوان نماد سامانۀ تیکتینگ و پشتیبانی خود انتخاب نموده است.