سامانه پشتیبانی آنلاین (Ticketing)

سامانه پشتیبانی آنلاین (Ticketing)

سازمان ها و کسب‌و‌کارها جهت دریافت درخواست‌ها از ارباب رجوع و ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریان خود نیاز به یک سیستم ثبت درخواست (Ticket) دارند که سامانه تیکتینگ، پاسخگوی این نیاز می‌باشد. سیستم تیکتینگ با مطالعه موشکافانه و تجربه سیستم‌های مشابه و استخراج نقاط قوت و ضعف آنها طراحی شده‌است به گونه‌ای که قابلیت‌های برجسته تمامی سیستم‌های مشابه را دارا می‌باشد.

 

ویژگی‌های محصول

تعریف دپارتمان ها

تعریف دپارتمان ها

ایجاد پایگاه دانش

ایجاد پایگاه دانش

پاسخ‌های آماده

پاسخ‌های آماده

ساخت فرم‌های سفارشی

ساخت فرم‌های سفارشی

ضبط و ارسال صدا

ضبط و ارسال صدا

کنترل‌پانل واکنشگرا

کنترل‌پانل واکنشگرا

داشبرد گزارشات سفارشی

داشبرد گزارشات سفارشی

مدیریت کاربران و دسترسی‌ها

مدیریت کاربران و دسترسی‌ها

قابلیت انسجام با نرم‌افزار چت‌آنلاین نیافام

قابلیت انسجام با نرم‌افزار چت‌آنلاین نیافام

امکان الصاق فایل به تیکت

امکان الصاق فایل به تیکت

جستجو و فیلترینگ با پارامترهای مختلف

جستجو و فیلترینگ با پارامترهای مختلف

ارجاع و تغییر وضعیت تیکت

ارجاع و تغییر وضعیت تیکت

Falcon (شاهین) پرنده‌ای است که همواره از چالش‌ها استقبال می‌کند و با موفقیت و سربلندی آنها را پشت سر می‌گذارد. هوش، بصیرت، قدرت حمایت و پشتیبانی سه خصوصیتی است که در فرهنگ ملل مختلف دنیا، شاهین را با آنها می‌شناسند. به همین دلیل، شرکت نیافام، شاهین را بعنوان نماد سامانۀ تیکتینگ و پشتیبانی خود انتخاب نموده است.