سنسور هوشمند تشخیص ماسک تنفسی کووید19 برای سامانه های کنترل تردد

سنسور هوشمند تشخیص ماسک تنفسی کووید19 برای سامانه های کنترل تردد

مدل NC19G

پس از شیوع بیماری‌ واگیردار کروناویروس که منجر به استفادۀ تقریباً عموم مردم از ماسکهای صورت شده است، اهمیت تشخیص چهره افراد از طریق دوربینهای مخصوص، جای خود را به اهمیت شناسایی پوشیدن ماسک برای پیشگیری از شیوع بیماری داده‌است. برای سازمان‌ها و کسب وکارهایی که کارمندان آنها در یک ساختمان و مجتمع، با هم همکاری می‌کنند، سرایت بیماری کرونا می‌تواند خسارات جانی و سرمایه‌ای به بار آورد بنابراین رعایت پروتکل های بهداشتی در این شرایط، برای مدیران سازمان، از اهمیت بالایی برخوردار است.

این سنسور هوشمند می‌تواند از ورود افراد بدون ماسک به ساختمان کسب وکار جلوگیری کند. این سامانه تنها درصورتی اجازۀ عبور از درگاه ورود را صادر می‌کند که ماسک روی صورت فردی که برای ورود اقدام کرده‌است توسط سنسور شناسایی شود.

دانلود کاتالوگ