نمایش دسکتاپ نوتیفیکیشن در پورتال سازمانی هوشمند نیافام (اسپریت پورتال )

زمانی که یک کاربر در تحریریه اخبار، خبری را برای کاربر دیگری ارسال می کند، سیستم پیامی را در قالب دسکتاپ نوتیفیکیشن برای کاربر دریافت کننده خبر ارسال میکند.

پورتال سازمانی