1 مورد یافت شد

انتشار مقاله مشترک مهندس انوش اوحدی و مهندس آریا صبوری با عنوان انقلاب هوش مصنوعی در بهداشت و درمان

http://niafam.com/اخبار/انتشار-مقاله-مشترک-مهندس-انوش-اوحدی-و-مهندس-آریا-صبوری-با-عنوان-انقلاب-هوش-مصنوعی-در-بهداشت-و-درمان

بهداشت و درمان روزنامه جام‌جم، 7 بهمن 1399 انتشار مقاله مشترک مهندس انوش اوحدی و مهندس آریا صبوری با عنوان انقلاب هوش مصنوعی در بهداشت و درمان 99/11/07- 08:22 - تعداد بازدید: هوش مصنوعی از بسیاری جهات...