1 مورد یافت شد

سامانه جدید تشخیص چهره خودکار و تگ گذاری کلیه تصاویر پیشین اخبار متنی و تصویری

http://niafam.com/امکانات-جدید-اسپریت-پورتال/سامانه-جدید-تشخیص-چهره--خودکار-و-تگ-گذاری-کلیه-تصاویر-پیشین-اخبار-متنی-و-تصویری

تشخیص چهرهخودکار و تگ گذاری کلیه تصاویر پیشین اخبار متنی و تصویری سامانه جدید تشخیص چهرهخودکار و تگ گذاری کلیه تصاویر پیشین اخبار متنی و تصویری 99/03/23- 14:33 - تعداد بازدید: -کد خبر : 9 -گروه خبری : امکانات جدید اسپریت پورتال ...