3 مورد یافت شد

امکان جدید تایید رکورد های جداول افزونه در دو مرحله به دو روش متفاوت

http://niafam.com/امکانات-جدید-اسپریت-پورتال/امکان-جدید-تایید-رکورد-های-جداول-افزونه-در-دو-مرحله-به-دو-روش-متفاوت

امکان جدید تایید رکورد های جداول افزونه در دو مرحله به دو روش متفاوت امکان جدید تایید رکورد های جداول افزونه در دو مرحله به دو روش متفاوت 99/12/06- 13:01 - تعداد بازدید: -کد خبر : 31 -گروه خبری : امکانات جدید اسپریت پورتال -تعداد...

ارتقای مدیریت افزونه: اضافه شدن قابلیت ویرایش رکوردهای موجود در جدول، در بخش واردسازی از فایل اکسل

http://niafam.com/امکانات-جدید-اسپریت-پورتال/ارتقای-مدیریت-افزونه:-اضافه-شدن-قابلیت-ویرایش-رکوردهای-موجود-در-جدول،-در-بخش-واردسازی-از-فایل-اکسل

مدیریت افزونه: اضافه شدن قابلیت ویرایش رکوردهای موجود در جدول، در بخش واردسازی از فایل اکسل ارتقای مدیریت افزونه: اضافه شدن قابلیت ویرایش رکوردهای موجود در جدول، در بخش واردسازی از فایل اکسل 99/06/18- 11:14 - تعداد بازدید:...

ارتقای ماژول افزونه : اضافه شدن دسترسی برای نمایش کوئری در سایت و اضافه شدن دو بخش لیست جداول و کوئری‌ها

http://niafam.com/امکانات-جدید-اسپریت-پورتال/ارتقای-ماژول-افزونه-:-اضافه-شدن-دسترسی-برای-نمایش-کوئری-در-سایت-و-اضافه-شدن-دو-بخش-لیست-جداول-و-کوئری‌ها

مدیریت افزونه‌ها اضافه شده که کلیه کوئری ها و جداول را بدون در نظر گرفتن افزونه مالکشان در یک لیست به امکان جستجو و فیلترینگ در کنار هم نمایش میدهند 8.mp3 ارتقای ماژول افزونه : اضافه شدن دسترسی برای نمایش کوئری در سایت و اضافه شدن دو بخش لیست جداول...