1 مورد یافت شد

برگزاری موفق دومین سمینار توسعه پورتال‌های سازمانی با استفاده از هوش مصنوعی

http://niafam.com/اخبار/برگزاری-موفق-دومین-سمینار-توسعه-پورتال‌های-سازمانی-با-استفاده-از-هوش-مصنوعی

وبینار این رویداد را همراهی کردند. 27.mp3 برگزاری موفق دومین سمینار توسعه پورتال‌های سازمانی با استفاده از هوش مصنوعی دومین سمینار توسعه پورتال‌های سازمانی با استفاده از هوش مصنوعی از تئوری تا اجرا در روز شنبه 20 دی ماه 1399 در...