1 مورد یافت شد

ارتقای ماژول تحریریه : قابلیت تبدیل تصویر به متن ( OCR فارسی و انگلیسی ) در تحریریه اخبار اسپریت پورتال

http://niafam.com/امکانات-جدید-اسپریت-پورتال/ارتقای-ماژول-تحریریه-:-قابلیت-تبدیل-تصویر-به-متن-(-OCR-فارسی-و-انگلیسی-)-در-تحریریه-اخبار-اسپریت-پورتال

ارتقای ماژول تحریریه : قابلیت تبدیل تصویر به متن ( OCR فارسی و انگلیسی ) در تحریریه اخبار اسپریت پورتال ارتقای ماژول تحریریه : قابلیت تبدیل تصویر به متن ( OCR فارسی و انگلیسی ) در تحریریه اخبار اسپریت پورتال 99/04/08- 12:03 - تعداد...