کاربرپسند، ساده و توانمند

ویژگی‌های کلیدی:

  • قابلیت اتصال به تمام بانک‌های اطلاعاتی
  • قابلیت اتصال به بانک‌های اطلاعاتی خارج از سیستم
  • محیط واکنشگرای طراحی گزارش
  • کنترل کامل بر نحوۀ نمایش گرافیک فیلدهای گزارش
  • استفاده از ابزار ویژۀ طراحی کوئری
  • مجهز به توابع متنوع و عملگرهای مختلف
  • قابلیت ایجاد خروجی در قالب نمودارهای متنوع
  • قابلیت ساخت گزارش‌های تطبیقی و مقایسه‌ای
  • امکان دریافت خروجی از گزارش در قالب‌های PDF،  HTML، و Excel
  • قابلیت یکپارچه‌سازی گزارش‌ساز با قابلیت‌های دیگر اسپریت پورتال