سنسور هوشمند تشخیص ماسک تنفسی کووید19 برای محیط‌های عمومی

سنسور هوشمند تشخیص ماسک تنفسی کووید19 برای محیط‌های عمومی

مدل NC19P

در شرایط شیوع بیماری‌ واگیردار کروناویروس استفاده از ماسک تنفسی توسط تمام افرادی که در اماکن عمومی تردد می‌کنند امری واجب و ضروری است اما رویداد تخلفات، اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین فراتر از اعتماد، باید به کنترل رعایت قوانین پرداخت تا از عواقب ناگوار شیوع ویروس جلوگیری شود. در چنین شرایطی، اهمیت تشخیص چهره افراد از طریق دوربین‌های مخصوص، جای خود را به اهمیت شناسایی پوشیدن ماسک برای پیشگیری از شیوع بیماری داده‌است.وقتی شخص یا اشخاصی برای ورود از درگاه یک ساختمان اقدام می‌کنند، سنسور هوشمند تشخیص ماسک تنفسی در صورت نصب بر سامانه های کنترل تردد، تنها به افرادی که ماسک را بدرستی بر چهره نصب کرده‌اند اجازۀ عبور می‌دهد. با این حال ممکن است این افراد نیز پس از عبور از درگاه، ماسک خود را بردارند و کنترل این اقدامات نیز در محیط ساختمان نیاز به سیستمی متفاوت دارد. سنسور هوشمند مدل NC19P  در صورت نصب در محیط داخلی ساختمان، می‌تواند عدم نصب ماسک تنفسی بر چهرۀ عابرین را شناسایی کند و اگر او عضو پرسنلی سازمان نباشد، با پخش صدا به او تذکر می‌دهد و اعلانی را نیز برای مراجع نظارتی ارسال می‌کند و اگر او یک عضو پرسنلی و تعریف‌شده برای سازمان به‌حساب آید، درصورت تعریف اطلاعات و چهرۀ فرد در بانک اطلاعاتی سیستم، بواسطۀ هوش مصنوعی و قابلیت Face Recognition، او را شناسایی کرده و علاوه بر تذکر به خود شخص از طریق پیام صوتی، Email و SMS، اطلاعات این تخلف را در دیتابیس ثبت می‌کند و هشدار یا پیامی را نیز برای مراجع دیگر ارسال می‌نماید. به کمک این سیستم می‌توان از لزوم کنترل‌ توسط انسان و خطاهای محتمل در روش‌های غیر سیستمی جلوگیری نمود.

شایان ذکر است دستگاه NC19P به دلیل نوع و کیفیت عملکرد، مناسب پیاده‌سازی در سازمان‌های بزرگ و شرکت‌های تولید و عرضۀ سیستم‌های کنترل تردد و دربهای الکتریکی می‌باشد لذا عرضۀ تعداد محدود این سیستم در دستورکار شرکت نیافام نیست.