مصاحبه روزنامه جام جم با مهندس اوحدی پیرامون فناوری‌های نوین اسپریت پورتال

مهندس انوش اوحدی, مصاحبه روزنامه جام جم با مهندس اوحدی

پیرو توسعه محصول دانش بنیان شرکت نیافام با نام "اسپریت پورتال"، روزنامه وزین جام جم در شمارۀ 5419 خود، مطلبی را باعنوان "هوش مصنوعی در خدمت اراده ایرانی" مورخ 10 تیر 98 منتشر نموده‌است. این مطلب، مصاحبه‌ای مفصّل با آقای مهندس انوش اوحدی –مدیر فنّی ارشد شرکت دانش بنیان نیافام- است که در صفحۀ "دانش" روزنامۀ جام جم به نگارش درآمده و جناب آقای اوحدی، کاربردهای هوش مصنوعی در نرم‌افزار اسپریت پورتال را برای مخاطبین تشریح نموده‌اند.

2.mp3 مصاحبه روزنامه جام جم با مهندس اوحدی پیرامون فناوری‌های نوین اسپریت پورتال

کاظم کوکرم
تهیه کننده:

کاظم کوکرم

تصاویر