شناسایی یگانه

شناسایی یگانه (Single Sign On)

ورود یکپارچه قابلیتی است که دسترسی کاربر به چندین نرم افزار و سرویس را طی یک مرحله احراز هویت در یک Session مهیا می کند. پورتال سازمانی هوشمند با هدف انسجام و یکپارچه سازی احراز هویت کاربران قابلیت پیکربندی در فرایند SSO را مهیا نموده است.

 

امروزه حتی کوچکترین کسب و کارها نیز از چندین برنامه کاربردی و نرم افزار استفاده می کنند  که هر کدام نیاز به ورود (Login) و خروج (Logout)  دارند. انجام عملیات ورود و خروج و به یاد داشتن همه جزئیات آنها می تواند دردسر ساز و خسته کننده شود. SSO این فرایند را تسهیل می کند! با ورود یکپارچه کاربران، کسب و کار ها بهتر می توانند دسترسی و احراز هویت کاربران خود را کنترل کنند.

 

مزایای SSO :

  • از آنجایی که کاربر مجبور نیست ترکیب های زیادی از نامهای کاربری و گذر واژه ها را به یاد آورد، خستگی گذر واژه ( Password Fatigue ) کاهش می یابد.
  • جلوی هدر رفتن زمان را برای دسترسی به نرم افزار ها و سیستم های متفاوت را می گیرد.
  • هزینه های پشتیبانی سیستم ها بابت بازیابی گذرواژه های فراموش شده را کاهش می دهد.
  • احتمال پراکندگی اعتبارنامه کاربر ( Credential Sprawl ) یا احتمال استفاده مکرر گذرواژه ها در سیستم های متفاوت را به مراتب کاهش می دهد.