چند زبانه

چند زبانه (Multiple languages)

رابط کاربری پورتال سازمانی هوشمند کاملاً Multilingual بوده و در نسخه‌های فارسی، انگلیسی، عربی، روسی و ... قابل ارائه است و در راستای ارتقای تجربه کاربری، تمامی امکانات و ابزارهای آن بسته به زبان کنترل‌پنل پورتال، بصورت RTL و LTR قابل عرضه می‌باشند. همچنین خروجی وب‌سایت‌های تولید‌شده بواسطۀ Esprit Portal می‌تواند بدون هیچ‌گونه مشکلی، هر زبانی را پشتیبانی نماید.