1 مورد یافت شد

برگزاری موفق دومین سمینار توسعه پورتال‌های سازمانی با استفاده از هوش مصنوعی

http://niafam.com/اخبار/برگزاری-موفق-دومین-سمینار-توسعه-پورتال‌های-سازمانی-با-استفاده-از-هوش-مصنوعی

سمینار توسعه پورتال‌های سازمانی با استفاده از هوش مصنوعی متخصصان روابط عمومی و فناوری اطلاعات سازمان‌ها با اسپریت پورتال آشنا شدند برگزاری موفق دومین سمینار توسعه پورتال‌های سازمانی با استفاده از هوش مصنوعی 99/10/24- 14:12 - تعداد بازدید:...