5 مورد یافت شد

خدمات بینظیر شرکت دانش بنیان نیافام برای سازمان ها، جام جم گزارش می‌کند

http://niafam.com/اخبار/خدمات-بینظیر-شرکت-دانش-بنیان-نیافام-برای-سازمان-ها،-جام-جم-گزارش-می‌کند

مصاحبه_روزنامه_جام_جمشرکت_دانش_بنیان_نیافامبلاکچینهوش_مصنوعی تهیه کننده: آریا صبوری لیست اخبار ارسال به دوستان متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:...

مصاحبۀ مدیر فنی شرکت نیافام با محوریت رعایت خط‌مشی‌های دسترس‌پذیری محتوا برای افراد کم توان (WCAG) در پورتال‌های سازمانی نیافام

http://niafam.com/اخبار/مصاحبۀ-مدیر-فنی-شرکت-نیافام-با-محوریت-رعایت-خط‌مشی‌های-دسترس‌پذیری-محتوا-برای-افراد-کم-توان-(WCAG)-در-پورتال‌های-سازمانی-نیافام

مصاحبه های متنوع, در تشریح دلایل استقبال بازار و مسیر موفقیت این سیستم نرم‌افزاری و شرکت دانش‌بنیان نیافام, پاسخگوی رسانه های مختلف بوده‌اند. ویدیویی که شاهد آن هستید به حضور ایشان در برنامه زنده "طلوع" شبکه چهارم سیما اختصاص دارد و در آن,...

ابداع سنسور هوشمند تشخیص ماسک تنفسی در ایران

http://niafam.com/اخبار/ابداع-سنسور-هوشمند-تشخیص-ماسک-تنفسی-در-ایران

مصاحبه_روزنامه_جام_جممحصول_جدیدهوش_مصنوعیکروناشرکت_دانش_بنیان_نیافامکووید-19 تهیه کننده: کاظم کوکرم تصاویر لیست اخبار ارسال به دوستان متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:...

مصاحبه خبرگزاری آنا با مهندس انوش اوحدی پیرامون محصول جدید شرکت دانش بنیان نیافام / سنسور تشخیص ماسک تنفس کووید-19

http://niafam.com/اخبار/مصاحبه-خبرگزاری-آنا-با-مهندس-انوش-اوحدی-پیرامون-محصول-جدید-شرکت-دانش-بنیان-نیافام-⁄-سنسور-تشخیص-ماسک-تنفس-کووید–19

مصاحبه خبرگزاری آنا با مهندس انوش اوحدی پیرامون محصول جدید شرکت دانش بنیان نیافام / سنسور تشخیص ماسک تنفس کووید-19 دانش‌بنیان‌ها در مبارزه با کرونا مصاحبه خبرگزاری آنا با مهندس انوش اوحدی پیرامون محصول جدید شرکت دانش بنیان نیافام / سنسور تشخیص ماسک تنفس...

مصاحبه روزنامه جام جم با مهندس اوحدی پیرامون فناوری‌های نوین اسپریت پورتال

http://niafam.com/اخبار/مصاحبه-روزنامه-جام-جم-با-مهندس-اوحدی-پیرامون-فناوری‌های-نوین-اسپریت-پورتال

مصاحبه روزنامه جام جم با مهندس اوحدی پیرامون فناوری‌های نوین اسپریت پورتال مصاحبه روزنامه جام جم با مهندس اوحدی پیرامون فناوری‌های نوین اسپریت پورتال 1398/04/10 - 11:41 - تعداد بازدید: پیرو توسعه محصول دانش بنیان شرکت نیافام با نام "اسپریت پورتال"،...