3 مورد یافت شد

خدمات بینظیر شرکت دانش بنیان نیافام برای سازمان ها، جام جم گزارش می‌کند

http://niafam.com/اخبار/خدمات-بینظیر-شرکت-دانش-بنیان-نیافام-برای-سازمان-ها،-جام-جم-گزارش-می‌کند

خدمات بینظیر شرکت دانش بنیان نیافام برای سازمان ها، جام جم گزارش می‌کند بلاکچین و هوش مصنوعی تحولی نوین در پورتال سازمانی نیافام خدمات بینظیر شرکت دانش بنیان نیافام برای سازمان ها، جام جم گزارش می‌کند 1400/01/24 - 12:10 - تعداد بازدید:...

ابداع سنسور هوشمند تشخیص ماسک تنفسی در ایران

http://niafam.com/اخبار/ابداع-سنسور-هوشمند-تشخیص-ماسک-تنفسی-در-ایران

ابداع سنسور هوشمند تشخیص ماسک تنفسی در ایران روزنامه جام‌جم، 22 شهریور 1399 ابداع سنسور هوشمند تشخیص ماسک تنفسی در ایران 1399/06/22 - 13:42 - تعداد بازدید: سنسور هوشمند ابداع شده در مجموعه دانش بنیان...

مصاحبه روزنامه جام جم با مهندس اوحدی پیرامون فناوری‌های نوین اسپریت پورتال

http://niafam.com/اخبار/مصاحبه-روزنامه-جام-جم-با-مهندس-اوحدی-پیرامون-فناوری‌های-نوین-اسپریت-پورتال

مصاحبه روزنامه جام جم با مهندس اوحدی پیرامون فناوری‌های نوین اسپریت پورتال مصاحبه روزنامه جام جم با مهندس اوحدی پیرامون فناوری‌های نوین اسپریت پورتال 1398/04/10 - 11:41 - تعداد بازدید: پیروِ توسعه...