3 مورد یافت شد

انتشار مقاله مشترک مهندس انوش اوحدی و مهندس آریا صبوری با عنوان انقلاب هوش مصنوعی در بهداشت و درمان

http://niafam.com/اخبار/انتشار-مقاله-مشترک-مهندس-انوش-اوحدی-و-مهندس-آریا-صبوری-با-عنوان-انقلاب-هوش-مصنوعی-در-بهداشت-و-درمان

انتشار مقاله مشترک مهندس انوش اوحدی و مهندس آریا صبوری با عنوان انقلاب هوش مصنوعی در بهداشت و درمان روزنامه جام‌جم، 7 بهمن 1399 انتشار مقاله مشترک مهندس انوش اوحدی و مهندس آریا صبوری با عنوان انقلاب هوش مصنوعی در بهداشت و درمان 99/11/07- 08:22 -...

ابداع سنسور هوشمند تشخیص ماسک تنفسی در ایران

http://niafam.com/اخبار/ابداع-سنسور-هوشمند-تشخیص-ماسک-تنفسی-در-ایران

ابداع سنسور هوشمند تشخیص ماسک تنفسی در ایران روزنامه جام‌جم، 22 شهریور 1399 ابداع سنسور هوشمند تشخیص ماسک تنفسی در ایران 99/06/22- 13:42 - تعداد بازدید: سنسور هوشمند ابداع شده در مجموعه دانش بنیان...

مصاحبه روزنامه جام جم با مهندس اوحدی پیرامون فناوری‌های نوین اسپریت پورتال

http://niafam.com/اخبار/مصاحبه-روزنامه-جام-جم-با-مهندس-اوحدی-پیرامون-فناوری‌های-نوین-اسپریت-پورتال

روزنامه جام جم با مهندس اوحدی پیرامون فناوری‌های نوین اسپریت پورتال مصاحبه روزنامه جام جم با مهندس اوحدی پیرامون فناوری‌های نوین اسپریت پورتال 98/04/10- 11:41 - تعداد بازدید: پیروِ توسعه محصول دانش...