4 مورد یافت شد

مصاحبۀ مدیر فنی شرکت نیافام با محوریت رعایت خط‌مشی‌های دسترس‌پذیری محتوا برای افراد کم توان (WCAG) در پورتال‌های سازمانی نیافام

http://niafam.com/اخبار/مصاحبۀ-مدیر-فنی-شرکت-نیافام-با-محوریت-رعایت-خط‌مشی‌های-دسترس‌پذیری-محتوا-برای-افراد-کم-توان-(WCAG)-در-پورتال‌های-سازمانی-نیافام

هوش_مصنوعیاسپریت_پورتالمصاحبهشبکه_چهار_سیمابرنامه_طلوع .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; min-height: 400px; } .r1_iframe_embed iframe { width: 100%; height: 100%; border: 0; } تهیه...

ابداع سنسور هوشمند تشخیص ماسک تنفسی در ایران

http://niafam.com/اخبار/ابداع-سنسور-هوشمند-تشخیص-ماسک-تنفسی-در-ایران

هوش_مصنوعیکروناشرکت_دانش_بنیان_نیافامکووید-19 تهیه کننده: کاظم کوکرم تصاویر لیست اخبار ارسال به دوستان متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید: * ...

مصاحبه خبرگزاری آنا با مهندس انوش اوحدی پیرامون محصول جدید شرکت دانش بنیان نیافام / سنسور تشخیص ماسک تنفس کووید-19

http://niafam.com/اخبار/مصاحبه-خبرگزاری-آنا-با-مهندس-انوش-اوحدی-پیرامون-محصول-جدید-شرکت-دانش-بنیان-نیافام-⁄-سنسور-تشخیص-ماسک-تنفس-کووید–19

هوش_مصنوعیanoush_ohadiکروناکووید-19 تهیه کننده: هانا حیدری تصاویر لیست اخبار ارسال به دوستان متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید: * ...

تولید اولین سنسور تشخیص دهنده ماسک تنفسی کووید19 توسط شرکت دانش

http://niafam.com/اخبار/تولید-اولین-سنسور-تشخیص-دهنده-ماسک-توسط-شرکت-دانش-بنیان-نیافام

هوش_مصنوعیمحصول_جدیدتشخیص_دهنده_ماسک_صورتشرکت_دانش_بنیان_نیافامanoush_ohadi .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; min-height: 400px; } .r1_iframe_embed iframe { width: 100%; height: 100%; border: 0; } ...